قيمت : 4000 تومان

نوع فايل: word

تعداد صفحه: 18

 


خلاصه طرح:

 

موضوع طرح : توليد و بسته بندي نمك يددار

 

ظرفيت : 4000 تن در سال

 

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

 

سرمايه گذاري كـل: 2/1725 ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 2/175 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 1550 ميليون ريال

 

دورة بازگشـت سرمايه: 18 ماه

 

اشتغالزايي : هفت نفر

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طرح پک می باشد .