قيمت : 4000 تومان

نوع فايل: word

تعداد صفحه: 19

 


خلاصه طرح:

 

موضوع طرح : توليد نان لواش

 

ظرفيت : 300 تن در سال

 

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

 

سرمايه گذاري كـل: 94/357 ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 94/37 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 320 ميليون ريال

 

دورة بازگشـت سرمايه: 14 ماه

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طرح پک می باشد .