قيمت : 4000 تومان

نوع فايل: word

تعداد صفحه: 18

 

 


خلاصه طرح:

موضوع طرح : بسته بندي چاي تي-بگ

 

محل اجرا: كليه مناطق كشور

 

سرمايه گذاري كـل: 9/1043 ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 9/113 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 930 ميليون ريال

 

دورة بازگشـت سرمايه: هفت ماه

 

ميزان اشتغالزايي : هفـده نفر

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طرح پک می باشد .