قيمت : 4000 تومان

نوع فايل: PDF

تعداد صفحه: 15

 


خلاصه طرح:

 

موضوع طرح : توليد پودر وگوشت واستخوان


نوع توليدات وظرفيت : پودر گوشت وچربي(روغن صنعتي) 300 تن


تعداد شاغلين : ١٧


مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)


سرمايه گذاري كل طرح : 5210


سرمايه گذاري ثابت : 4550


سرمايه در گردش : 360


در آمد ساليانه: 5850


سود ويژه : 1438


دوره بازگشت سرمايه : 38 ماه


نرخ باز دهي سرمايه : 32%

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طرح پک می باشد .