قيمت : 4000 تومان

نوع فايل: word

تعداد صفحه: 20

 

 


خلاصه طرح:

موضوع طرح : توليد نان فانتزي

 

ظرفيت : 500 تن در سال

 

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

 

سرمايه گذاري كـل: 88/1067 ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 88/107 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 960 ميليون ريال

 

دورة بازگشـت سرمايه: 20 ماه

 

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طرح پک می باشد .