قيمت : 4000 تومان

نوع فايل: word

تعداد صفحه: 19

 


خلاصه طرح:

 

موضوع طرح : بسته بندي مواد غذايي ( پودري )

 

ظرفيت : 1200 تن در سال

 

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

 

سرمايه گذاري كل: 1388 ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 138 ميليون ريال

 

سهم تســهيلات: 1250 ميليون ريال

 

سود ويژه : 15/997 ميليون ريال

 

ميزان اشتغالزايي : شانزده نفر

 

دورة بازگشـت سرمايه: چهارده ماه

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طرح پک می باشد .