قيمت : 4000 تومان

نوع فايل: word

تعداد صفحه: 22

 


خلاصه طرح:

 

موضوع طرح : توليد و بسته بندي انواع سبزي خشك شده

 

ظرفيت : 1200 تن در سال

 

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

 

سرمايه گذاري كـل: 3/967  ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 3/97 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 870 ميليون ريال

 

ميزان اشتغالزايي : سـي و چهار نفـر

 

دورة بازگشـت سـرمايه: چهارده ماه

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طرح پک می باشد .