قيمت : 6000 تومان

نوع فايل: word

تعداد صفحه: 93

 


خلاصه طرح:

 

فهرست

 

عنوان

صفحه

فصل اول : شناخت پروژه محصول

6

معرفي پروژه و اهداف آن

6

اهداف اصلي در چهار چوب رشد و توسعه صنايع لوازم خانگي

6

بررسي اهداف بلند مدت پروژه

7

تاريخچه توليد و  وضعيت فعلي توليد كنندگان

7

معرفي صنعت تحت كاربرد پروژه و ارتباط با صنايع ديگر

8

فصل دوم :اطلاعات ويژگي هاي بازرگاني محصول

9

موارد استفاده و مصرف كنندگان عمده محصول

9

تحليل محصول

9

صادرات محصول

12

واردات محصول

12

حجم جواز هاي تأسيس

13

فصل سوم : شناخت و بررسي بازار

14

بررسي توليدات داخلي گذشته  و وضعت تولد كنندگان

14

محاسبه حجم فعلي بازار و پيش بيني آن براي سال هاي آتي

14

بررسي واردات گذشته

16

محاسبه تقاضا

17

تعيين سهم بازار قابل كسب

18

بررسي قيمت

18

تحليل وضعيت موجود مصرف

19

پيش بيني عرضه

19

وضعيت صادرات و پيش بيني آن

20

جمع بندي سهم بازارقابل وصول

20

فصل چهارم : مطالعات عملياتي

21

ظرفيت و برنامه توليد و چگونگي انتخاب آن

21

تكنولوژي وچگونگي انتخاب قطعات آبميوه گيري

21

نگرشي بر فرآيند عمليات قطعات آبميوه گيري

22

آندايزينگ آلومينيوم ( سبد تفاله )

22

عوامل موثر بر آندايزينگ

22

حمام اسيد سولفوريك براي آندايزينگ

23

مكانيزم پوشش

23

خط آندايزينگ ( سبد تفاله )

23

تركيب شيميايي چربي گيرها

24

مواد لازم براي چربي گيري قليايي

24

مواد اضافه كننده

25

دستورالعمل كار با مواد چربي گيري

26

چربي گير هاي غوطه وري

26

خط آبكاري رسته آبميوه گيري

26

عمليات مقدماتي

26

چرخ هاي پوليش كاري

27

مواد ساينده براي صاف كاري

27

پاك كردن چربي هاي ضخيم

27

عمليات نهايي

27

تيغه آبميوه گيري

28

توري آبميوه گيري

29

روش توليد سبد توفاله

29

مواد ورودي و چگونگي تامين انها

30

جدول هزينه قطعات خريدني

34

ليست قطعات

35

جدول فرايند عملبات

39

ليست ماشين آلات

57

سيستم حمل و نقل دورن كارگاهي و برون كارگاهي و تجهيزات

60

انرژي ها و تسهيلات زير بنايي

60

نيروي انساني آموزش ديده و تخصص هاي مورد نياز

60

زمين –كارخانه –ابنيه

62

محاسبه زمين مورد نياز

62

فصل پنجم : مكان يابي اجراي طرح

67

فصل ششم :بررسي هاي مالي و اقتصادي پروژه  

68

سرمايه ثابت پروژه

68

هزينه احداث ساختمانها

68

هزينه تاسيسات

69

برآورد سرمايه گذاري ثابت و تحليل اجزاي آن

73

زمين

73

ساختمان محوطه سازي

73

ماشين آلات

76

تاسيسات

79

وسائط نقليه

80

هزينه هاي قبل از بهره برداري

81

برآورد سرمايه گذاري ثابت

82

هزينه هاي عملياتي

82

هزينه هاي توليدي

83

هزينه هاي استهلاك

84

هزينه هاي سوخت و انرژي

84

هزينه هاي بيمه

85

هزينه هاي تعميرات و نگهداري لوازم يدكي

85

هزينه هاي فروش و توزيع و تبليغات

86

هزينهاي اداري و تشكيلاتي

86

محاسبه ميزان بهره وام

87

برآورد هزينه عملياتي ساليانه

88

هزينه عمليات برحسب درصد درآمد سالهاي مختلف

89

محاسبه سرمايه در گردش

90

برآورد سرمايه مورد نياز طرح و نحوه تامين منابع مالي

90

برآورد قيمت فروش و درآمد

91

سود و زيان

91

تعيين نقطه سر به سري توليد

92

نتيجه گيري

93

 

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طرح پک می باشد .