قيمت : 6000 تومان

نوع فايل: word

تعداد صفحه: 76

 


خلاصه طرح:

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول :بازار يابي و تعيين موقعيت

پيشگفتار.......................................................................................................................................................4

شناسايي فرصتهاي سرمايه گذاري و تحليل آنها................................................................................4

شناسايي فرصتها.........................................................................................................................................4

صنايع مرتبط................................................................................................................................................5

مطالعات پيش امکان سنجي....................................................................................................................5

فصل دوم:مطالعات اقتصادي

کاربرد مشخصات فني پي وي سي..........................................................................................................8

مشخصات فني............................................................................................................................................8

طبقه بندي..................................................................................................................................................8

استانداردهاي مدون..................................................................................................................................9

اطلاعات تکميلي........................................................................................................................................11

مقايسه کيفي کالاهاي قابل جانشيني..................................................................................................11

نامگذاري بروکسل.....................................................................................................................................13

بررسي بازار و قيمت فروش....................................................................................................................13

بررسي بازار................................................................................................................................................14

قيمت فروش..............................................................................................................................................14

فصل سوم:

روشهاي مختلف توليد و انتخاب بهترين روش..................................................................................16

روش توليد لوله هاي پي وي سي.........................................................................................................16

روش توليد اتصالات پي وي سي...........................................................................................................16

مقايسه روشهاي مختلف و انتخاب بهترين روش................................................................................17

تشريح فرآيند منتخب...............................................................................................................................17

فرآيند توليد لوله.........................................................................................................................................17

فرآيند توليد اتصالات................................................................................................................................22

نمودار گردش مواد.....................................................................................................................................23

کنترل کيفيت.............................................................................................................................................24

کنترل کيفيت مواد اوليه..........................................................................................................................24

کنترل کيفيت در حين توليد.......................................................................................................................24

کنترل کيفيت مواد محصول.........................................................................................................................24

ظرفيت و برنامه توليد.....................................................................................................................................26

جايگاه صنعت توليد لوله و اتصالات پي وي سي......................................................................................26

تعيين محدوده ظرفيت....................................................................................................................................26

مشخصه عملکرد واحد.....................................................................................................................................26

جمع بندي ظرفيت در شرايط عملکرد واحد.............................................................................................27

مواد اوليه مورد نياز.........................................................................................................................................27

پودر پي وي سي..............................................................................................................................................27

پايدار کننده تايوتين.......................................................................................................................................28

پودر کربنات کلسيم........................................................................................................................................28

اسيد استئاريک.................................................................................................................................................28

کيسه پلي اتيلني..............................................................................................................................................29

جمع بندي مواد مصرفي واحد.......................................................................................................................29

مواد اوليه مصرفي به تفکيک محصولات......................................................................................................30

ماشين آلات و تجهيزات خط توليد..............................................................................................................31

مشخصات فني ماشين آلات توليد...............................................................................................................31

تعمير گاه...........................................................................................................................................................34

تاسيسات برق....................................................................................................................................................34

گرمايش و سرمايش.........................................................................................................................................36

سوخت و تاسيسات مربوطه...........................................................................................................................36

تاسيسات آب....................................................................................................................................................37

تجهيزات هوايي فشرده..................................................................................................................................37

سيستم تهويه..................................................................................................................................................37

آتش نشاني و اطفاء حريق............................................................................................................................37

جمع بندي هزينه هاي مربوطه به تاسيسات عمومي..............................................................................38

وسايل نقليه عمومي و حمل و نقل..............................................................................................................38

اثاثيه و لوازم اداري..........................................................................................................................................39

محاسبه سطح زير بنا و مساحت زمين............................................................................................................39

مساحت سالن توليد............................................................................................................................................39

مساحت انبارها......................................................................................................................................................40

مساحت تاسيسات و تعميرگاه...........................................................................................................................41

مساحت ساختمان هاي اداري،رفاهي و خدماتي...........................................................................................42

مساحت زمين و عمليات محوطه سازي و هزينه عمليات ساختمان.........................................................42

نقشه استقرار ساختمان ها...................................................................................................................................45

برآورد نيروي انساني مورد نياز............................................................................................................................46

مديريت و پرسنل توليد........................................................................................................................................46

پرسنل ،تاسيسات و تعميرگاه..............................................................................................................................47

پرسنل اداري و خدمات.........................................................................................................................................47

حقوق ساليانه نيروي انساني................................................................................................................................48

هزينه استهلاك ساليانه.........................................................................................................................................48

هزينه تعمير و نگهداري........................................................................................................................................49

سرمايه در گردش...................................................................................................................................................50

فصل چهارم:

نتايج محاسبات مالي و اقتصادي طرح توليد انواع ميله و اتصالات پي وي سي......................................54

 

 

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طرح پک می باشد .