قيمت : 6000 تومان

نوع فايل: word

تعداد صفحه: 53

 


خلاصه طرح:

 

فهرست مطالب

 

 

      عنوان                                                                                                      صفحه

 

 فصل اول

آناليز گزينه هاي پروژه...........................................................................................................................3

ميزان واردات دانه هاي روغنيو روغن خام.........................................................................................5

مصرف روغن نباتي..................................................................................................................................5

ارزيابي و تحليل اقتصادي......................................................................................................................6

 

فصل دوم

نمودار كلي فرايند توليد.........................................................................................................................7

ذخيره و نگهداري اوليه دانه هاي روغني............................................................................................8

عوامل موثر در نگهداري اوليه دانه هاي روغني.................................................................................8

مشخصات واحدهاي روغن كشي..........................................................................................................11

ماشين آلات و تجهيزات اصلي..............................................................................................................13

بخش هاي مختلف كارخانه...................................................................................................................14

تعداد كاركنان............................................................................................................................................15

زمين و ساختمان ها................................................................................................................................15

كل انرژي مورد نياز..................................................................................................................................16

 

فصل سوم

طرح استقرار..............................................................................................................................................17

اهداف استقرار...........................................................................................................................................17

طرح چيدمان واحد هاي مختلف..........................................................................................................17

جدول مساحت بخش هاي توليدي و كمك توليدي........................................................................18

جدول رابطه بين بخش هاي توليدي...................................................................................................18

 

فصل چهارم

مكان يابي................................................................................................................................................20

عوامل موثر در مكان يابي.....................................................................................................................20

تحليل فاكتور هاي موثر در مكان يابي..............................................................................................21

مزاياي سرمايه گذاري در شهرك هاي صنعتي.............................................................................. 22

تحليل مالي طرح....................................................................................................................................22

اقلام سرمايه در گردش.........................................................................................................................31

تحليل نقطه سر به سر..........................................................................................................................32

مباني فني محاسبات طرح ها..............................................................................................................34

تأسيسات عمومي....................................................................................................................................48

                                                                                                   

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طرح پک می باشد .