قيمت : 4000 تومان

نوع فايل: word

تعداد صفحه: 19

 


خلاصه طرح:

 

موضوع طرح : بسته بندي مواد غذايي ( گرانول )

 

ظرفيت : 1400 تن در سال

 

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

 

سرمايه گذاري كـل: 47/1363 ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 47/143 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 1220 ميليون ريال

 

ميزان اشتغالزايي : هجده نفر

 

دورة بازگشـت سرمايه: هجده ماه

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طرح پک می باشد .