قيمت : 4000 تومان

نوع فايل: word

تعداد صفحه: 22

 


خلاصه طرح:

 

موضوع طرح : فرآوري و بسته بندي انواع سبزي تازه و خرد شده

 

ظرفيت : 1700 تن در سال

 

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

 

سرمايه گذاري كـل: 1123  ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 123 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 1000 ميليون ريال

 

ميزان اشتغالزايي : سـي نفـر

 

دورة بازگشـت سـرمايه: هجـده ماه

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طرح پک می باشد .