قيمت : 4000 تومان

نوع فايل: word

تعداد صفحه: 18

 


خلاصه طرح:

 

موضوع طرح : بسته بندي خـرما

 

ظرفيت : دو هزار تن در سال

 

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور بويژه استان‌هاي جنوبي

 

سرمايه گذاري كـل: 54/1405 ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 54/145 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 1260 ميليون ريال

 

ميزان اشتغالزايي : 15 نفر

 

دورة بازگشـت سرمايه: پانزده ماه

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طرح پک می باشد .