قیمت : 4000 تومان

نوع فايل: word

تعداد صفحه: 23

 


خلاصه طرح:

موضوع طرح : فرآوري و بسته بندي ميگو

 

ظرفيت : 1800 تن در سال

 

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

 

سرمايه گذاري كـل: 5/2194 ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 5/224 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 1970 ميليون ريال

 

ميزان اشتغالزايي : چهـل و هفـت نفـر

 

دورة بازگشـت سرمايه: پانزده ماه

 

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طرح پک می باشد .