قيمت : 4000 تومان

نوع فايل: word

تعداد صفحه: 18

 


خلاصه طرح:

 

موضوع طرح : توليد كارتن، بسته بندي و چاپ مقوا

 

ظرفيت : 600 تن در سال

 

مجوز هاي لازم: اعلاميه تاسيس

 

سرمايه گذاري كـل: 1808 ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 188 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 1620 ميليون ريال

 

دورة بازگشـت سرمايه: 6/2 سال ( معادل 32 ماه )

 

سود ويژه : 7/627  ميليون ريال

 

ميزان اشتغالزايي : هفده نفر

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طرح پک می باشد .