قيمت : 4000 تومان

نوع فايل: word

تعداد صفحه: 17

 


خلاصه طرح:

 

موضوع طرح : توليد و بسته بندي ماست پاستوريزه

 

ظرفيت : 800 تن در سال

 

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

 

سرمايه گذاري كـل: 11/1379 ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 11/139 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 1240 ميليون ريال

 

دورة بازگشـت سرمايه: 16 ماه

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طرح پک می باشد .