قيمت : 4000 تومان

نوع فايل: word

تعداد صفحه: 17

 


خلاصه طرح:

 

موضوع طرح : توليد حـوله

 

ظرفيت : 65 تن در سال

 

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

 

سرمايه گذاري كـل: 5/2022 ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 5/202 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 1820 ميليون ريال

 

دورة بازگشـت سرمايه: بيست‌ويك ماه

 

ميزان اشتغالزايي : سي‌ويك نفر

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طرح پک می باشد .