قيمت : 4000 تومان

نوع فايل: word

تعداد صفحه: 20

 


خلاصه طرح:

 

موضوع طرح : بسته بندي خـرما

 

ظرفيت : پنج هزار تن در سال

 

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور بويژه استان‌هاي جنوبي

 

سرمايه گذاري كـل: 5/2494 ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 5/254 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 2240 ميليون ريال

 

ميزان اشتغالزايي : 27 نفر

 

دورة بازگشـت سرمايه: ده ماه

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طرح پک می باشد .