قيمت : 4000 تومان

نوع فايل: word

تعداد صفحه: 18

 


خلاصه طرح:

 

موضوع طرح : فرآوري و بسته بندي خشكبار (‌آجيل) به ظرفيت 1000 تن در سال

 

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

 

سرمايه گذاري كـل: 7/1958 ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 7/198 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 1760 ميليون ريال

 

ميزان اشتغالزايي : پانزده نفر

 

دورة بازگشـت سرمايه: يازده ماه

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طرح پک می باشد .