قيمت : 4000 تومان

نوع فايل: word

تعداد صفحه: 19

 


خلاصه طرح:

 

موضوع طرح : توليد چرم و سالامبور

 

ظرفيت : 400 هزار فوت مربع در سال

 

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

 

سرمايه گذاري كـل: 1880  ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 190 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 1690 ميليون ريال

 

ميزان اشتغالزايي : هجـده نفـر

 

دورة بازگشـت سـرمايه: بيست و يك ماه

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طرح پک می باشد .