قيمت : 4000 تومان

نوع فايل: word

تعداد صفحه: 20

 


خلاصه طرح:

 

موضوع طرح : توليد رشته آشي و پلويي

 

ظرفيت : 360 تن در سال

 

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

 

سرمايه گذاري كـل: 876 ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 88 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 785 ميليون ريال

 

دورة بازگشـت سرمايه: 19 ماه

 

اشتغالزايي : نه نفر

 

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طرح پک می باشد .