قيمت : 4000 تومان

نوع فايل: word

تعداد صفحه: 19


خلاصه طرح:

 

موضوع طرح : توليد نخ متوسط تا ضخيم از الياف نو و ضايعات نساجي

 

ظرفيت : 150 تن در سال

 

مجوز هاي لازم: اعلاميه تاسيس از اداره كل صنايع استان يا معاونت صنايع روستايي سازمان                                                                                  جهاد كشاورزي

 

سرمايه گذاري كـل: 2220 ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 220 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 2000 ميليون ريال

 

دورة بازگشـت سرمايه: 8/2 سال ( معادل 34 ماه )

 

سود ويژه : 58/746 ميليون ريال

 

ميزان اشتغالزايي : هجده نفر

 

 

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طرح پک می باشد .