قيمت : 4000 تومان

نوع فايل: PDF

تعداد صفحه: 17

 


خلاصه طرح:

 

موضوع طرح : توليد فنر تخت اتومبيل


نوع توليدات وظرفيت : فنر تخت اتومبيل باظرفيت 1100 تن درسال


تعداد شاغلين : 84


مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)


سرمايه گذاري كل طرح : 10610


سرمايه گذاري ثابت : 8700


سرمايه در گردش : 14500


در آمد ساليانه: 15400


سود ويژه : 2600


دوره بازگشت سرمايه : 40 ماه


 نرخ باز دهي سرمايه : 30
%

 

ر

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طرح پک می باشد .