قيمت : 4000 تومان

نوع فايل: PDF

تعداد صفحه: 16

 


خلاصه طرح:

 

موضوع طرح : توليد فرش چله ابريشم


نوع توليدات وظرفيت : فرش ابريشم 500 مترمربع درسال


تعداد شاغلين : 104


مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)


سرمايه گذاري كل طرح : 2714


سرمايه گذاري ثابت : 2100


سرمايه در گردش : 384


در آمد ساليانه: 6500


سود ويژه : 767


دوره بازگشت سرمايه : 33 ماه


 نرخ باز دهي سرمايه : %37

 

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طرح پک می باشد .