قيمت : 4000 تومان

نوع فايل: PDF

تعداد صفحه: 15

 


خلاصه طرح:

 

موضوع طرح: توليد فرش پشمي


دستگاه صادره كننده مجوز: وزارت جهاد كشاورزي


ظرفيت اسمي توليدات: 1200 مترمربع در سال


نوع توليدات: فرش پشمي


تعداد شاغلين: 90 نفر


سرمايه گذاري كل طرح: 1360.95 ميليون ريال


سرمايه گذاري ثابت: 995.65 ميليون ريال


سرمايه در گردش: 365.30 ميليون ريال


درآمد ساليانه: 5400 ميليون ريال


سود ويژه: 298.55 ميليون ريال


دوره بازگشت سرمايه: 3.2 سال


نرخ بازدهي سرمايه: % 31.1 درصد

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طرح پک می باشد .