قيمت : 4000 تومان

نوع فايل: word

تعداد صفحه: 21

 

 


خلاصه طرح:

 

موضوع طرح : توليد شكلات و تافي

 

ظرفيت : 600 تن در سال

 

سرمايه گذاري كـل: 8/1488 ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 8/158 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 1330 ميليون ريال

 

دورة بازگشـت سرمايه: هجده ماه

 

ميزان اشتغالزايي : هجده نفر

 

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طرح پک می باشد .