قيمت : 4000 تومان

نوع فايل: word

تعداد صفحه: 19

 


خلاصه طرح:

 

موضوع طرح : توليد پفك نمكـي

 

ظرفيت : 400 تن در سال

 

سرمايه گذاري كـل: 7/1389 ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 7/139 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 1250 ميليون ريال

 

دورة بازگشـت سرمايه: شش و نيم ماه

 

ميزان اشتغالزايي : يازده نفر

 

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طرح پک می باشد .