قيمت : 4000 تومان

نوع فايل: PDF

تعداد صفحه: 14

 


خلاصه طرح:

 

موضوع طرح : طرح توليد لواشك از خرما


نوع توليدات : لواشك خرما


تعداد شاغلين : 21 نفر


مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)


سرمايه گذاري كل طرح : 3731


سرمايه گذاري ثابت : 3257


سرمايه در گردش : 308


در آمد ساليانه: 4500


 سود ويژه : 1375/5

 

دوره بازگشت سرمايه : 29 ماه


 نرخ باز دهي سرمايه :
%42

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طرح پک می باشد .