قيمت : 4000 تومان

نوع فايل: word

تعداد صفحه: 17

 

 

 


خلاصه طرح:

 

موضوع طرح : بسته بندي عسل به ظرفيت 240 تن در سال

 

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

 

سرمايه گذاري كـل: 3/1714 ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 3/174 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 1540 ميليون ريال

 

دورة بازگشـت سرمايه: 17 ماه

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طرح پک می باشد .