قيمت : 4000 تومان

نوع فايل: PDF

تعداد صفحه: 16

 


خلاصه طرح:

 

موضوع طرح : ساخت موتور جنرال جهت خودرو


نوع توليدات : موتور خودرو جنرال


تعداد شاغلين : 145


مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)


سرمايه گذاري كل طرح : 795366


سرمايه گذاري ثابت : 636000


سرمايه در گردش : 133438


در آمد ساليانه: 1,680,000


سود ويژه : 790527


دوره بازگشت سرمايه : 1سال پس از سازندگي


 نرخ باز دهي سرمايه : 100%

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طرح پک می باشد .