این وبسایت و فروشگاه صرفا مختص طرح های توجیهی اقتصادی و ارتقای مشاغل کشور به صورت علمی و همچنین کمک به دانشجویان در یادگیری و استفاده هر چه بیشتر از درس طرح و اقتصاد مهندسی میباشد.


 

 

 

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طرح پک می باشد .