قیمت : 2000 تومان

نوع فایل: WORD

تعداد صفحه: 17

سال تهیه: تابستان 1382

 


خلاصه طرح

 

 

موضوع طرح : مهد كودك با ظرفيت پذيرش 75 كودك در سال

 

محل اجراي طرح : قابل اجرا در كليه مناطق شهري كشور

 

سرمايه گذاري كـل: 1/393 ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 1/43 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 350 ميليون ريال

 

دورة بازگشـت سرمايه: 24 ماه

 

اشتغالزايي :  7  نفر

 

 

 

Copyright © 2008 iranagel.com. All right reserved

mail : info@iranagel.com