قیمت : 2000 تومان

نوع فایل: WORD

تعداد صفحه: 17

سال تهیه: تابستان 1382

 


خلاصه طرح

 

 

 

موضوع طرح : آموزشگاه هنرهاي تجسمي ( طراحي، نقاشي، گرافيك، مينياتور و خوشنويسي )

 

ظرفيت : 800 هنر آموز در سال

 

محل اجراي طرح : قابل اجرا در كليه مناطق شهري كشور

 

سرمايه گذاري كـل: 45/167 ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 45/17 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 150 ميليون ريال

 

دورة بازگشـت سرمايه: 24 ماه

 

اشتغالزايي :  9  نفر

 

 

 

Copyright © 2008 iranagel.com. All right reserved

mail : info@iranagel.com