قیمت : 2000 تومان

نوع فایل: WORD

تعداد صفحه: 17

سال تهیه: تابستان 1382

 


خلاصه طرح

 

 

موضوع طرح : خدمات آموزشي در زمينه زبان هاي خارجي

 

ظرفيت طرح : 1872 دانش آموز در سال ( معادل 67392 نفر-ساعت آموزشي )

 

محل اجراي طرح :  قابل اجرا در سراسر كشور

 

سرمايه گذاري كـل: 9/442 ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 9/42 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 400 ميليون ريال

 

دورة بازگشـت سرمايه: 2 سال

 

 

 

Copyright © 2008 iranagel.com. All right reserved

mail : info@iranagel.com