قیمت : 2000 تومان

نوع فایل: WORD

تعداد صفحه: 17

سال تهیه: تابستان 1382

 


خلاصه طرح

 

 

موضوع طرح : چاپ و توليد عكس هاي رنگي و سياه و سفيد

 

ظرفيت : 76500 قطعه در سال

 

سرمايه گذاري كـل: 758 ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 78 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 680 ميليون ريال

 

دورة بازگشـت سرمايه: 22 ماه

 

اشتغالزايي :11 نفر

 

 

 

Copyright © 2008 iranagel.com. All right reserved

mail : info@iranagel.com