قیمت : 2000 تومان

نوع فایل: word

 


خلاصه طرح:

موضوع طرح : توليد عايقهاي رطوبتي خودرو


نوع توليدات : چسب عايق خودرو


تعداد شاغلين :    11


مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)


سرمايه گذاري كل طرح :             3155


سرمايه گذاري ثابت :                  2930


سرمايه در گردش :                     135


در آمد ساليانه:                        1230


سود ويژه :                              1091


دوره بازگشت سرمايه :              33 ماه


 نرخ باز دهي سرمايه :             36%

 

 

 

 

 

Copyright © 2008 iranagel.com. All right reserved

mail : info@iranagel.com