قیمت : 2000 تومان

نوع فایل: WORD

تعداد صفحه: 14

سال تهیه: تابستان 1382

 


خلاصه طرح

 

 

موضوع طرح : خدمات آموزشي در زمينه حسابداري دستي و رايانه‌اي

 

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

 

سرمايه گذاري كـل: 91/381 ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 91/41 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 340 ميليون ريال

 

دورة بازگشـت سرمايه: 21 ماه

 

 

 

Copyright © 2008 iranagel.com. All right reserved

mail : info@iranagel.com