قیمت : 2000 تومان

نوع فایل: WORD

تعداد صفحه: 13

سال تهیه: تابستان 1382

 


خلاصه طرح

 

 

موضوع طرح : خدمات رايانه و مشاوره مديريت

 

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

 

سرمايه گذاري كل: 25/165ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 25/20 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 145 ميليون ريال

 

دورة بازگشت سرمايه: 77/1 سال

 

 

 

Copyright © 2008 iranagel.com. All right reserved

mail : info@iranagel.com