قیمت : 2000 تومان

نوع فایل: PDF

 


خلاصه طرح:

موضوع طرح : توليد ماكاروني با ظرفيت 2000 تن در سال
نوع توليدات : ماكاروني
تعداد شاغلين : 20 نفر
مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)
سرمايه گذاري كل طرح : 6070
سرمايه گذاري ثابت : 5400
سرمايه در گردش : 450
در آمد ساليانه: 7000
سود ويژه : 2379
دوره بازگشت سرمايه : 28 ماه
% نرخ باز دهي سرمايه : 44

 


 

 

 

 

 

Copyright © 2008 iranagel.com. All right reserved

mail : info@iranagel.com