قیمت : 2000 تومان

نوع فایل: PDF

 


خلاصه طرح:

موضوع طرح : توليد ماكاروني با ظرفيت 1000 تن در سال
نوع توليدات : ماكاروني
تعداد شاغلين : 14 نفر
مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)
سرمايه گذاري كل طرح : 4410
سرمايه گذاري ثابت : 4020
سرمايه در گردش : 150
در آمد ساليانه: 3500
سود ويژه : 969
دوره بازگشت سرمايه : 50 ماه
% نرخ باز دهي سرمايه : 24

 


 

 

 

 

 

Copyright © 2008 iranagel.com. All right reserved

mail : info@iranagel.com