قیمت : 2000 تومان

نوع فایل: PDF

 


خلاصه طرح:

موضوع طرح : توليد نوشابه ماالشعير
نوع توليدات : نوشابه ماالشعير
تعداد شاغلين : 87
مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)
سرمايه گذاري كل طرح : 12500
سرمايه گذاري ثابت : 10000
سرمايه در گردش : 2000
در آمد ساليانه: 25000
سود ويژه : 9041
دوره بازگشت سرمايه : 18 ماه
نرخ باز دهي سرمايه : 90%

 


 

 

 

 

 

Copyright © 2008 iranagel.com. All right reserved

mail : info@iranagel.com