قیمت : 2000 تومان

نوع فایل: PDF

 


خلاصه طرح:

موضوع طرح : طرح توليد ملامين
نوع توليدات وظرفيت : ملامين باظرفيت 2000 تن در سال
تعداد شاغلين : 15 نفر
مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)
سرمايه گذاري كل طرح : 3083
سرمايه گذاري ثابت : 2278
سرمايه در گردش : 635
در آمد ساليانه: 6500
سود ويژه : 1063
 دوره بازگشت سرمايه : 2/1 سال
 نرخ باز دهي سرمايه : 46/6%

 

 


 

 

 

 

 

Copyright © 2008 iranagel.com. All right reserved

mail : info@iranagel.com