قیمت : 2000 تومان

نوع فایل: PDF

 


خلاصه طرح:

موضوع طرح : تابلوهاي معرقكاري
نوع توليدات وظرفيت : تابلوهاي معرقكاري شده ( 500 عدد)
تعداد شاغلين : 9 نفر
مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)
سرمايه گذاري كل طرح : 1560
سرمايه گذاري ثابت : 1400
سرمايه در گردش : 80
در آمد ساليانه: 1500
سود ويژه : 509
دوره بازگشت سرمايه : 33 ماه
نرخ باز دهي سرمايه : 36%

 


 

 

 

 

 

Copyright © 2008 iranagel.com. All right reserved

mail : info@iranagel.com