قیمت : 2000 تومان

نوع فایل: PDF

 


خلاصه طرح:

موضوع طرح : طرح توليد مربا، شربت ، ترشي ، شور ، حلوا
نوع توليدات وظرفيت : مربا، شربت ، ترشي ، شور ، حلوا
تعداد شاغلين : 27 نفر
مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)
3685/ سرمايه گذاري كل طرح : 5
2682/ سرمايه گذاري ثابت : 5
سرمايه در گردش : 745
در آمد ساليانه: 7000
سود ويژه : 972
 دوره بازگشت سرمايه : 2/7 سال

 نرخ باز دهي سرمايه : 36/2 %

 


 

 

 

 

 

Copyright © 2008 iranagel.com. All right reserved

mail : info@iranagel.com