قیمت : 2000 تومان

نوع فایل: PDF

تعداد صفحه: 13

سال تهیه: تابستان 1385

 


 

خلاصه طرح :


موضوع طرح : بهره برداري از معدن سنگ آهن
نوع توليدات : سنگ آهن
تعداد شاغلين : 18 نفر
مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به هزار ريال)
سرمايه گذاري كل طرح : 2,376,169
سرمايه گذاري ثابت : 1,938,195
سرمايه در گردش : 437,974
در آمد ساليانه: 2,600,000
سود ويژه : 588,102
دوره بازگشت سرمايه : 40 ماه
% نرخ باز دهي سرمايه : 30

 

 

 

Copyright © 2008 iranagel.com. All right reserved

mail : info@iranagel.com