قیمت : 2000 تومان

نوع فایل: PDF

تعداد صفحه: 11

سال تهیه: تابستان 1385

 


خلاصه طرح :


موضوع طرح : استخراج سنگ آهك از معدن
نوع توليدات وظرفيت : سنگ آهك
تعداد شاغلين : 10
مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)
سرمايه گذاري كل طرح : 1721
سرمايه گذاري ثابت : 1480
سرمايه در گردش : 241
در آمد ساليانه: 1925
سود ويژه : 476
دوره بازگشت سرمايه : 38 ماه
% نرخ باز دهي سرمايه : 32

 

 

 

 

Copyright © 2008 iranagel.com. All right reserved

mail : info@iranagel.com